Over een royaal gebaar.

Stuur een audio-boodschap met tekst van:
Marion
Ivan
Carrie
Freek
Elle
Dieuwertje

Bekende Nederlanders over Een Royaal Gebaar

Dieuwertje Blok
Elle van Rijn
Freek de Jonge
Marion Bloem
Mimoun Oaissa

De films zijn te bekijken in quicktime. Dit kunt u hier downloaden.

Marion Bloem vraagt zich af...

In wat voor samenleving leven we als een verzoek om menselijkheid inzake de gevolgen van de veel te lange bureaucratische procedures van het vluchtelingen-
cq asielbeleid omschreven wordt als het 'brengen van de koningin in een onmogelijke positie'? Het lijkt mij dat de uitvoering van een dergelijk onmenselijk asielbeleid de koningin als staatshoofd van dit land in een onmogelijke positie brengt. Beschaamde mensen die in een land willen wonen waar menselijke waardigheid gerespecteerd wordt, zijn gedwongen om andere wegen te zoeken. De pogingen om een oproep tot humaniteit te politiseren met allerlei secundaire argumenten komt mij ongepast voor.
Dat in brede lagen van Nederland de behoefte aan een dergelijk niet-politiek gebaar herkend wordt blijkt uit de massale ondertekening van de brief aan de koningin. Hele provincies, de gezamenlijke kerken, hele dorpen, mensen met allerlei beroepen en mensen met verschillende politieke voorkeuren (inclusief die welke het huidige beleid in de tweede kamer verdedigen) hebben hun handtekening gezet. Het is niet voor niets dat op woensdag 15 april al meer dan 130.000 mensen getekend hadden, waarmee de actie de snelste handtekeningeninzameling in de vaderlandse geschiedenis blijkt te zijn. De ondertekenaars zijn mensen die menselijkheid en redelijkheid prevaleren boven regels die blijken te leiden tot intens leed.