NIEUWE ACTIE EEN ROYAAL GEBAAR

Wij laten niet zomaar toe dat de regering fundamentele rechten van de mens blijft schenden.  De verantwoordelijke ministers horen eindelijk hun fouten te erkennen en af te treden.
Wie wil dit initiatief ondersteunen en helpen om deze aanklacht ook
werkelijk vorm te geven?

Teken de petitie

Marion Bloem vraagt zich af...

Er hebben er al meer dan 200.000 mensen getekend.

Stuur een audio-boodschap met tekst van:
Marion
Ivan
Carrie
Freek
Elle
Dieuwertje

Bekende Nederlanders over Een Royaal Gebaar

Terug naar marionbloem

Teach- In: De  Schiphol-brand

In actie komen begint in De Balie en bij Vrij Nederland - zoals overal - met boosheid, maar moet uiteindelijk leiden naar alternatieven.  Protesten en oplossingen worden momenteel genegeerd of onderdrukt. Het merendeel van de bevolking lijkt het eens te zijn met het uitzetbeleid van deze regering. Wij niet.
Daarom is iedereen die geschokt, boos, verontwaardigd is over de Schiphol-brand welkom deel te nemen aan de Teach-in. Om gelijkgestemden te ontmoeten en om  vervolgens, met voldoende kennis van zaken,  in actie te komen.
Met:
Christy Kondehson
schoonmoeder overlevende
Masoud Banbersta
vrijgelaten overlevende
Hilde van Asperen
advokatenkollektief Rotterdam
Jan Mulder
ex-directeur VC Ter Apel
Marion Bloem
kunstenaar, Een Royaal Gebaar
Nanda Oudejans
promovendus vluchtelingenvraagstuk UvT
Ed van Thijn
oud-burgemeester, oud-minister Binnenlandse Zaken, bijzonder hoogleraar UvA
Huub van der Lubbe
schrijver / muzikant
Vluchtelingenwerk Nederland
Loesje
En een zeepkist voor iedereen die in 2 minuten kan vertellen waarom Minister Verdonk moet aftreden

Onder leiding van:
Pieter van den Blink (Vrij Nederland)
Chris Keulemans (De Balie)
aanvang: 21.00 uur
toegang: gratis, reserveren aanbevolen!
reserveren: salon@balie.nl
debalie I Kleine-Gartmanplantsoen 10
tram I 1,2,5,6,7,10 I halte Leidseplein
Live uitzendingen:
internet: www.debalie.nl/live
tv: Amsterdam 2 televisie (Salto A2)
interactief: Als u niet kunt komen of de zaal is vol, dan kunt u deelnemen via www.debalie.nl/chat of SMS. Vragen en commentaar van chat en SMS worden gemodereerd in de zaal gebracht.

Een Royaal Gebaar

Uit de reacties op de actie is een boek samengesteld. U kunt dit boek kopen om te lezen hoe er over solidariteit wordt gedacht door de ondertekenaars, en natuurlijk ook om onze organisatie te steunen. Lees meer...

Of download het bestelformulier (pdf).
Of het bestelformulier in MS Word

Persbericht

Op Maandag ochtend 20 juni, Wereldvluchtelingendag, om 9.00 uur 's morgens wordt het boek Een Royaal Gebaar door Marion Bloem, Thé Lau, Ivan Wolffers, Chris Keulemans en nog een paar ondertekenaars van de brief aan de Koningin waarin om een generaal pardon gevraagd werd, overhandigd aan Minster Verdonk op het Ministerie van Justitie, bij de laagbouw te Den Haag.
Pers die daarbij aanwezig wil zijn zal zich uiterlijk vrijdag a.s. moeten melden bij de Directie Voorlichting van Justitie. Dat zal ook staan in de Algemene persuitnodiging die door het Ministerie zal worden uitgezonden aan het eind van deze week. Lees verder...

Op 26 april werd er op Het Plein te Den Haag tussen 13.00 en 15.15 uur. opgetreden door o.a. Freek de Jonge, Ernst Jansz, The Lau, de Nits, Huub van de Lubbe. O.a. Dieuwertje Blok, Elle van Rijn en Ivan Wolffers lazen voor, schrijvers Jan Mulder, Carrie, Lydia Rood, Yasmin Allas, René den Ouden en Marion Bloem lieten van zich horen, vluchtelingen traden op, rappers, reggae muzikanten, asielzoekerskinderen zongen samen met de BNers het Wilhelmus onder leiding van Jan Kortie en de middag werd gepresenteerd door Chris Zegers.

Het was een onvergetelijke belevenis. Deze middag was bedoeld om politici en passanten de gelegenheid te bieden om de brief Eenroyaalgebaar te ondertekenen.
"Omdat het in onze democratische rechtsstaat niet de koningin is die zo'n gebaar kan maken, vragen wij aan de regering deze actie te verstaan als een hartstochtelijk pleidooi voor een royale, een koninklijke pardon regeling. Wij menen dat zo'n royaal gebaar in de geest is van Koningin Beatrix.

Wij, meer dan 165.000 (inmiddels 185.000) Nederlandse burgers vragen aan de minister president de Koningin te verblijden met een substantiële verruiming van het huidige regeringsbeleid ten aanzien van duizenden uitgeprocedeerden die in schrijnende nood verkeren"
uit de openingsspeech van Huub Oosterhuis

"Er kan geen sprake zijn van een menselijke toekomst die 't waard is geleefd te worden als die niet berust op werkelijke internationale solidariteit."
Dit is een uitspraak van wijlen prins Claus, gedaan op 15 mei 1991 op de Wereldconferentie Internationale Ontwikkelingen.

Op zijn begrafenis op 15 oktober 2002 werd
dit geciteerd en tevens het volgende uit de bijbel :
"Heb lief de (naaste) vreemdeling die gelijkwaardig is aan jou een mens zoals jou de vreemdeling is de naaste bij uitstek jaag hem niet op jaag haar niet weg
zij hebben dezelfde rechten als jij "

Op een postzegel uitgegeven op 31 januari 1966 ( ! )
stond het volgende :
"Nederland
Brengt hen naar veilige haven
(handtek.v. Kon.Juliana)
40c Vluchtelingenvervoer +20c

Schrijfster Marion Bloem neemt met tientallen bekende Nederlanders het initiatief voor een brief aan Koningin Beatrix ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum op 30 april. Zij roepen op tot een royaal gebaar en vragen een ruimhartig pardon voor de duizenden vluchtelingen die dreigen te worden uitgewezen.

Onder de mede-ondertekenaars bevinden zich onder andere Freek de Jonge, Jan Mulder, Katja Schuurman, Frits Barend, Karel Glastra van Loon, Elle van Rijn, Dieuwertje Blok, Thé Lau, Harry de Winter, Lydia Rood, Angela Groothuizen, Huub van der Lubbe, Ernst Jansz, Ivan Wolffers, Aad vd Heuvel en George Kooymans.

Duizenden vluchtelingen die langer dan vijf jaar geleden naar Nederland kwamen, zijn in een uitzichtloze situatie terechtgekomen. Zij dreigen te worden uitgewezen. In heel veel gevallen is dit onmogelijk en onmenselijk.

Wij vieren dit jaar dat we al zestig jaar in vrijheid leven. Wat zou er mooier zijn dan een ruimhartig pardon aan deze groep vluchtelingen? Het gaat om mensen die Nederland als een thuis ervaren. Velen van hen hebben kinderen die hier in Nederland geboren zijn, die hier naar school gaan, zich veilig en geborgen voelen. Hun schrijnende verhalen hebben vele Nederlanders diep getroffen. Toch staan wij, Nederlandse burgers, die met de mensen achter
de cijfers hebben kennis gemaakt, machteloos. Wij houden van Nederland, zijn trots op de gastvrijheid van dit land, maar zien met schaamte dat de bureaucratische procedures hebben geleid tot onmenselijkheid.

De complete tekst van de brief is te vinden op www.eenroyaalgebaar.nl. Op deze website kan door eenieder die dit verzoek om een koninklijke geste steunt digitaal getekend worden. Ook op papier zullen de komende weken handtekeningen worden verzameld:
Een royaal gebaar,
Spuiweg 93,
3311 GT Dordrecht,
Fax: 078 - 6315870
Download hier de brief