Buitenspel

1979

Als je twaalf jaar bent, geen kind meer, maar ook geen vrouw, doe je vaak extra je best om toch ergens bij te horen.

Vrij plotseling ruilen meisjes omstreeks die leeftijd hun speelplezier in voor gedragingen waarvan ze een voorbeeld vinden in hun omgeving. Vrijwel kritiekloos imiteren zij het fake-gedrag dat hen via reclame, films, weekbladen discoprogramma's etc. wordt voorgeschoteld.

In de veronderstelling verkerend dat deze media aangeven hoe zij zich als "ideale vrouw" moeten gedragen accepteren zij onbevangen een rolgedrag dat zij misschien tien jaar later af zullen wijzen, omdat blijkt dat wat zij jarenlang hebben geprobeerd na te streven en zich eigen te maken niet zo ideaal is als toen leek.

Cameravrouw Anne Taverne en Orlow Seunke als opnameleider bij de film
Buitenspel die ik maakte, mijn tweede korte speelfilm.

16 mm kleur,
Lengte: 18 min.
Met steun van CRM, faciliteiten van de Vara en vrijwillige medewerking van crew en acteurs..
Script, regie, montage, productie: Marion Bloem
Camera: Anne Taverne
Geluid: Jan Musch
Productie-leiding, art direction: Joyce Bloem
Rollen: Marja Kok, Mieke Mokking, Shireen Strooker, Olga Zuiderhoek, Ivan Wolffers, Orlow Seunke, Rob Krot, en vele anderen.