Overgang

Een feministische visie op het gevaar van etikettering.

De wijze waarop de maatschappij en vooral de gezondheidszorg reageert op vrouwen met 'overgangsklachten' geeft verscherpt weer hoe er met vrouwen in het algemeen wordt omgesprongen. We worden in ons protest tegen de rol die ons wordt opgedrongen niet serieus genomen.

Eigenlijk zitten we allemaal in de overgang. We willen afrekenen met een oude situatie, maar hebben de nieuwe nog niet gevonden. De term 'vrouwen in de overgang' wordt in dit boek dan ook niet gebruikt als etiket voor een ziekte.De schrijfster probeert juist aan te tonen hoe het etiket 'overgang' vrouwen ziek maakt en houdt. Ze pleit voor een verandering en verbetering van de positie van de vrouw in onze maatschappij, hetgeen automatisch een verbetering in de situatie van de vrouw in de middenleeftijd tot gevolg zal hebben.

Veel van wat in dit boek staat naar aanleiding van onderzoek dat Marion Bloem begin jaren zeventig deed, is nog van kracht. De medische gegevens zijn inmiddels sterk verouderd, maar het betoog is (helaas) nog niet gedateerd.

© Marion Bloem

Uitg. Bert Bakker. 1978