Schilderijen en gedichten

© 1992 Marion Bloem
Arbeiderspers, Amsterdam

Gedichten-bundel