Vliegers onder het matras

Vliegers onder het matras is een verhalenbundel waarin de typische vertelwijze en alle thema's van Marion Bloem te vinden zijn. Haar Indische achtergrond, de schrijfster die haar verleden probeert te concretiseren zodat haar heden begrijpelijk wordt, de erotiek, het verlangen naar een groots en meeslepend bestaan en het schrijven om te ontsnappen aan de werkelijkheid. De verhalen zijn in de loop van de jaren tachtig geschreven en horen onmiskenbaar bij elkaar. We herkennen de vrouwelijke hoofdpersonen, haar familieleden, de verliefdheden en het onbegrip. In elk verhaal wordt de lezer geconfronteerd met de vele verwachtingen van een jong meisje en de nuchtere visie daarop van de volwassen vrouw, die er al schrijvend aan terug denkt. De verhalen zijn als vliegers die onder het matras gekoesterd worden, waarmee de schrijfster uiteindelijk aan de onvermijdelijke teleurstellingen ontsnapt.

"In 'Vliegers onder het matras' zijn veel autobiografische elementen verwerkt, en daarom koester ik dat boek zoals je een foto-album kunt koesteren. Dit foto-album, waarin alle foto's van mijn geboorte tot mijn achttiende zaten, was ik een lange tijd kwijt. Die pijn werd door het bestaan van Vliegers een beetje goed gemaakt. Door toeval heb ik mijn foto-album kort geleden weer gevonden. Toch blijft 'Vliegers onder het matras' mij dierbaarder dan de andere boeken." Marion Bloem.

© 1990 Marion Bloem
Arbeiderspers, Amsterdam

Verhalenbundel